Zorgprogramma Hart- en Vaat ziekten (HVZ)

In Gezondheidscentrum Leiden werken wij, de vier huisartsenpraktijken, Haven apotheek, Centraal Apotheek, fysiotherapie praktijk SMC Rijnland en diëtistenpraktijk Goldsmith, intensief met elkaar samen om de zorg rondom hart en vaatziekte te verbeteren. Om dit te realiseren hebben wij gezamenlijk het zorgprogramma HVZ ontwikkeld. Met dit zorgprogramma willen wij de zorg beter op elkaar aan laten sluiten, maar vooral ook beter met u samenwerken.
Naast het geven van duidelijke informatie over uw ziekte, het in kaart brengen van uw algehele conditie ligt de focus vooral op wat u belangrijk vindt in relatie met uw ziekte.
Gezondheidscentrum Leiden biedt u deze multidisciplinaire zorg in directe samenwerking met uw zorgverzekeraar.

Het zorgprogramma omvat onder andere:
• Consult bij de praktijkverpleegkundige (POH)
• Halfjaarlijkse controle door assistente
• Halfjaarlijkse controle door de huisarts

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Wanneer u terug wordt verwezen vanuit de cardioloog zal de zorg overgenomen worden door de huisarts. Dit betekent dat u een uitnodiging krijgt voor een eerste consult bij de POH. Zij zal met u de huidige situatie bespreken en samen inventariseren wat uw doel is. Dit wordt in het individueel zorgplan vast gelegd.
 • Belangrijk is het risico zo laag mogelijk te houden van een herhaling op de hart- of vaataandoening die eerder is doorgemaakt.
 • Dit kunt u doen door:
 • 
- Het bereiken of behouden van een gezond gewicht
 • 
- Het verlagen of laag houden van het cholesterolgehalte van uw bloed
 • - Het verlagen of laag houden van uw bloeddruk
 • - Stoppen met roken

 • - Voldoende beweging
 • Om deze doelen te bereiken stelt u samen met de POH een behandelplan op met adviezen. U krijgt zo nodig advies over lichaamsbeweging en voeding. Mogelijk kunt u verwezen worden naar de diëtiste of fysiotherapeut.
 • Wanneer er geen handelingen nodig zijn zal de POH u een halfjaarlijkse afspraak bij de assistente geven. Zij zal de volgende controle uitvoeren en dan ziet u een half jaar later de huisarts die de jaarcontrole uitvoert. Dit houdt in dat u voor het bezoek aan de huisarts naar het laboratorium voor bloedonderzoek dient te gaan.
 • Bij mogelijke acties bij bijvoorbeeld wens om te stoppen met roken of afvallen zal u terug verwezen worden naar de POH.

De praktijkondersteuner huisarts (POH)

In Huisartsencentrum Leiden werken drie praktijkondersteuners huisarts somatiek. Zij zijn opgeleid u te behandelen en u te begeleiden uw individueel zorgplan op te stellen. Zij monitort de zorg en initieert de gewenste controles volgens de landelijke zorgstandaard. Zij is ook vaak het eerste aanspreekpunt voor u als patiënt, de diëtiste en de fysiotherapeut.
Zij geven o.a. adviezen en voorlichting over: 
 • Educatie betreft de hart of vaataandoening;
 • Behandelmethodes;
 • Het doel van de behandeling;
 • Het belang van controle;
 • Voeding en beweging
Wij hopen u inzichten te geven zodat u de juiste keuzes kunt maken op verschillende gebieden van uw leefstijl. Hierdoor kunt u het risico op mogelijke complicaties of herhaling verkleinen of op tijd signaleren.

Wat doet de apotheek voor u?

De apotheker draagt zorg voor de medicatiebewaking.

Wat doet de fysiotherapeut voor u?

Na onderzoek maakt de fysiotherapeut –specialist in bewegen – een goede inschatting van de fysieke belastbaarheid en de mogelijkheden voor leefstijlverandering. Op basis hiervan kan een zo optimaal mogelijk beweegprogramma uitgevoerd worden.

Wat doet de diëtiste voor u?

De diëtist speelt een belangrijke rol in het veranderen van de leefstijl. Met name bij overgewicht in combinatie met andere factoren voor HVZ, zoals hypertensie, hyperlipidemie, chronische nierschade of patiënten met obesitas.

Wat is HVZ?

Bij HVZ wordt het risico op hart- of vaatziekten in kaart gebracht en richt zich op het voorkomen van (opnieuw) een hartinfarct, een beroerte, een vernauwing van de kransslagaders, slagaders in de benen en van een verwijding van de buikslagader.
Als er sprake is van hoge bloeddruk of een hoog cholesterol of één van de bovengenoemde aandoeningen, dan is er sprake van een verhoogd risico.

Er is een aantal risicofactoren, dat de ontwikkeling van een hart- of vaatziekten kunnen verhogen:

Meer informatie