GEZond Leiden | Wie zijn wij

In december 2012 is het Gezondheidscentrum Leiden aan de Oosterkerkstraat 1 in gebruik genomen. In dit centrum werken verscheidene zorgverleners: o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, apotheker en diëtisten. Om de samenwerking tussen deze disciplines te verbeteren, is in oktober 2014 Stichting GEZond Leiden opgericht. GEZ staat voor: Geintegreerde Eerstelijns Zorg.

Stichting GEZond Leiden wil voor chronisch zieken geïntegreerde eerstelijns zorg bieden. Dit wil zeggen dat de zorgverleners gezamenlijk zorgprogramma’s maken, de zorg op elkaar afstemmen, een taakverdeling maken (wie doet wat voor deze patiënten), aan elkaar rapporteren en de zorg (samen met de patiënt) evalueren. Doordat de zorg zo op elkaar afgestemd is, is de kwaliteit beter, kunnen de kosten binnen de perken blijven en ervaart de patiënt dat er goed voor hem of haar gezorgd wordt. Er wordt gestreefd naar afstemming met het ziekenhuis, zodat voor zaken die ook in in het gezondheidscentrum afgehandeld kunnen worden de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft. Stichting GEZond Leiden heeft voor de volgende groepen patienten zorgprogramma's gemaakt: Diabetes Mellitus type II (ouderdomssuikerziekte), COPD (patienten met chronische luchtwegaandoeningen), Astma en HVZ (hart en vaatziekten). Ook aan kwetsbare ouderen wordt veel aandacht besteed door samen te werken en goede onderlinge afspraken te maken.

De zorgverzekeraars geven financiële steun aan het initatief om Geïntegreerde Eerstelijns Zorg te bieden aan patiënten. Zij zien een goede samenwerking in de zorg als een manier om de kwaliteit van de zorg op een hoger peil te brengen.

Gemeente Leiden heeft van de overheid een grote rol gekregen op het gebied van de regeling van voorzieningen voor chronische patienten. Een groot aantal taken is van de AWBZ naar de gemeente gegaan. Gemeente Leiden is een belangrijke gesprekspartner geworden voor de zorgverleners in het gezondheidscentrum. Stichting GEZond Leiden heeft om deze reden samenwerking gezocht met de Gemeente Leiden. Er zijn goede contacten met het Sociaal Wijkteam van de gemeente en het Jeugd en gezinsteam. Samenwerking met deze twee teams en met wijkinitiatieven op welzijnsgebied wordt ook gezocht om behoeften en problemen van wijkbewoners beter aan te kunnen pakken.

 

 

Het bestuur van Stichting GEZond Leiden

In het bestuur van Stichting GEZond Leiden zitten huisartsen, een fysiotherapeut, een apotheker en een diëtiste. Bij hun werk worden ze ondersteund door de manager van de stichting.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Timo Myra Milou Goldsmith Jaco 

T. Siegman, huisarts -  Voorzitter
M. Assal, apotheker van de Haven Apotheek - Penningmeester
M. Goldsmith, diëtist van Diëtistenpraktijk Goldsmith - Secretaris
J. de Wolf, fysiotherapeut van SMC Rijnland fysiotherapeuten - Vice Secretaris

 

judithnieuw

 J. van Zuijlekom - Secretaresse Stichting GEZond Leiden

 

De samenwerkende zorgverleners:

Huisartsen Centrum Leiden Logo            Logo Havenapotheek       Logo Centraal Apotheek 2

 

SMC Rijnland 2            Logo Goldsmith