Toepasbaarheid
Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de website van Stichting GEZond Leiden en op alle informatie en gegevens die via deze website en haar afgeleide websites worden aangeboden.

Copyright
Alle elementen (teksten, graphics enz.), alsmede de vormgeving met alle bijbehorende code en andere onderdelen van de website van Stichting GEZond Leiden, en in het bijzonder het fotomateriaal in deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het gebruik van het  logo van Stichting GEZond Leiden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichting GEZond.

Ook het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijk toestemming van Stichting GEZond en/of een (of meer) rechthebbende(n). Toestemming voor het bovenstaande kan worden aangevraagd bij de manager van Stichting GEZond.

Gebruik van informatie en gegevens
Het is gebruikers toegestaan om voor eigen gebruik informatie en gegevens van de website met bronvermelding over te nemen door deze te kopiëren, te printen of op te slaan.

Elk ander gebruik van de website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia en software op de website of het gebruiken van (een deel van) de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan worden aangevraagd bij de manager van Stichting GEZond.

Rechten
Hoewel aan alle pagina's van de website van Stichting GEZond Leiden de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Stichting GEZond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website. Stichting GEZond wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.

Links naar derden
Links naar derden vallen buiten de invloed van Stichting GEZond, dat voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Stichting GEZond is niet aansprakelijk voor de inhoud, voor de privacybescherming of voor de diensten die via  websites van derden worden aangeboden.

Linken naar de website van Stichting GEZond Leiden
Linken naar pagina's van de website is toegestaan, mits dit rechtmatig is, m.n. de goede naam van Stichting GEZond daarmee niet wordt aangetast en hiermee geen instemming door en/of steun van Stichting GEZond wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Linken naar de website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, 
http://www.gezondleiden.nl/, met als beschrijving Stichting GEZond Leiden.

Een link naar de website moet bij voorkeur verwijzen naar een zelfstandige pagina in een nieuw browser-venster (target="_blank").

Linken naar andere pagina's binnen de website is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd.

Contact
Voor vragen of voor verzoeken om toestemming, kunt u zich richten tot de manager van Stichting GEZond Leiden